تبلیغات
 قرار دیدار - چرادر اسلام این همه به نماز سفارش شده است؟

چرادر اسلام این همه به نماز سفارش شده است؟

اهمیت نماز دربین همه دستورهای درخشان اسلام ،بدین جهت است که:

Image result for ‫عکس نماز خواندن امام حسین‬‎
1.نمازروح انسان رابه مبدا هستی بخش مرتیط ومتصل می کند وبا این ارتباط، روح وجان آدمی رازنده ،وبانشاط وآرام می سازد واورا برای انجام سایر تکالیف ووظایف فردی واجتماعی آماده می کند.ازاینرو می توان گفت:نماز موتور متحرکه ی سایر اعمال ودستورات اسلام هم هست؛ زیرا کسی که به نماز اهمیت بدهد، به سایر تکالیف هم اهمیت خواهد دادوآنهارا بانیت صحیح وخالص به جاآورد.
2.خواندن نماز علاوه برآنکه انجام یک دستور ویک واجب الهی است،خود مانع ازانجام زشتی ها،خلاف ها وگناهان دیگر است ویک نماز گزار واقعی از فحشا ومنکرات به دور است واین خاصیت بازدارندگی نماز است.
3.نماز ازبعدسیاسی ،مسلمین سرار جهان راهرروز به سمت قبله ومردم هر شهر وروستا رادر جماعات مساجد،متحد ومنسجم می کند وبه جمعیت مسلمان شکوه وعظمت واقتدار می بخشد.واین خاصیت نماز،بدین صورت فراگیر وروزانه در هیچ عبادتی دیگریافت نمی شود.البته در مراسم حج ، مسلمان گرد خانه طواف می کنند ومتحد ومنسجم می شوند؛اما حج سالی یک بار وبرای افرادی است که استطاعت این سفر رادارند؛ولی نماز هرروز وبرای همه افراد است.


تاریخ : یکشنبه 25 مهر 1395 | 01:03 ب.ظ | نویسنده : nc | نظرات


  • paper | خرید بک لینک رایگان | فروش رپورتاژ آگهی
  • خرید backlink | فروش رپورتاژ