تبلیغات
 قرار دیدار - جملات کوتاه و شیرین نماز

جملات کوتاه و شیرین نماز


                                      
- «نماز، محكم ترین رشته ی الفت بین بندگان و خداست، و وای برآن كسی كه از این پیوند جداست، و حیات و زندگیش از نور این عبادت پربها، بی بهره است.

- نماز، واقعیتی است كه خداوند مهربان از باب عشق و محبت از انسان خواسته است، نماز نورانی ترین حكم در شبستان حیات بندگان شایسته الهی است.

- نماز، ریسمان اتصالی است كه همه هستی و موجودیت آدمی را به ملكوت پیوند داده، و مانند این رشته پرارزش و منبع فیض، برنامه ای برای ایجاد ارتباط بین بشر و حق مطلق نمی توان یافت.

- نماز، پناه بی پناهان، سنگر دردمندان، گلستان روح افزای عاشقان، چراغ پر فروغ نیمه شب مشتاقان، صفای دل مستان، و سیر و سلوك آگاهان است.

- نماز، برتر از همه عبادات، تجلی تمام واقعیات، منبع بركات، و كلید حل تمام مشكلات، و پاك كننده خطرات و خاطرات از قلب، و نور و روح عارفان و خالصان است.

- نماز، زنده كننده جان، صفا بخش حیات جاودان، روشنی راه رهروان، تكیه گاه سالكان، راز و نیاز عارفان، سرمایه مستمندان، دوای درد بی درمان، شعله ی دل بیداران، نوای قلب بی دلان، دلیل گمراهان، امید امیدواران، مایه ی شادی سحرخیزان، سوز جان سوختگان، حرارت روح افسردگان، مایه ی بقای جان، و دستگیر انسان به موقع خطر و نجات آدمی از شر، و درمان وجود از تمام بدبختی هاست.

ادامه در ادامه مطالب...

منبع مطلب: http://worldprayer.ir/post/421

- نماز، عمود دین، عصمت یقین، رأس احكام دینی، آیت مبین، نور جبین، زداینده اندوه غمین، برطرف كننده ی شرم شرمگین، علاج كننده ی طوفان روحی سهمگین، دلگرمی دل مسكین، و شادی جان اندوهگین است.

- نماز، مایه ای است كه بدون آن كسی لایق بارگاه قرب نیست، و زمینه ای است كه بدون آن جلب فیض خاص از پیشگاه با عزت ربوبی برای هیچ كس امكان ندارد.

- نماز، حقیقتی است كه كیمیای حیات بدون آن بی سود است، بی خبران از نماز بی خردانند، و محرومان از این مقام اسیر دست شیطانند، ثروتمندان بی نماز تهیدستند، و فقیران با نماز ثروتمندان بزم وجودند.

- نماز، روزنه ای به سوی بهشت، و انسن ناقد آن هیزم جهنم است و میدان زندگی بدون نماز، مانند منطقه ای بدون خورشید، و خانه ای خالی از این حقیقت است. از رحمت خاص حضرت دوست جداست، دلی بی نماز جایگاه كبر و غرور و جان بی نماز، تراكمی از ظلمت ها و پستی هاست.

- نماز، حقیقت بندگی و اصل پایندگی است؛ نبود آن مایه ی شرمندگی، و سستی از آن علت سرافكندگی، و نور آن حرارت بخش زندگی، و فرار از آن ریشه شر و افسردگی، و اجرای آن عین آزادگی، و اتصال به آن رها شدن از بردگی، و وجود آن در میدان حیات عین سازندگی؛ و نمازگزار واقعی بدون شك دور از هر آلودگی است.

- نماز، رهبری به سوی خوبی ها، ظهور دهنده ی درستی ها، نجات دهنده از پستی ها، علاج كننده ی نادرستی ها، شفای مستی ها، و درمان همه ی دردهاست.

- نماز، راهبر و رهبر، وسیله قرب به داور، و نسبت به عبادات دیگر هم چون جوهر، و در دنیا و آخرت ناصر و یاور، و بر تمام خوبی ها مصدر، و واجب بر جمله افراد بشر است.

- نماز، برای زندگی بهترین حاصل، و فاقد آن موجودی ناقابل، و كشتی نشینان حیات را ساحل، و برای راهروان راه بهترین منزل، ودل عشاق حقیقی به آن مایل، و روح در حال پرواز را محمل، وشمع روشنی بخش هر محفل، و بین انسان و عذاب فردا حائل.

- نماز، در فرهنگ الهی ریشه و بنیان، و برای صورت حیات به منزله ی جان، بهترین دستور و حكم قرآن، و امر واجب حضرت سلیمان، و اجرایش بر همه كس سهل و آسان، و نور صفابخش دل با ایمان، و میوه باغ عرفان، برای بندگان عالی ترین احسان، و صحیفه حق را بهترین عنوان، و دردها را درمان و راه انسان به سوی رضوان الله اكبر است.

- نماز، عین هدایت، مغز ولایت، بهترین عنایت، برترین كفایت، محكم ترین وصایت، عالی ترین روایت، ریشه ی درایت، قابل رعایت، از عذاب الهی، هر كس را كفایت، قرآن مجید را شدیدترین آیت، رساننده ی انسان به حقیقت بی نهایت، بر پادارنده اش برای گرفتن فیض الهی قابل.»

- خداوند، ما را به صراط المستقیم انسانیت هدایت فرما و از جهل خود پسندی و ضلالت خود بینی مبرا كن و به محفل انس ارباب عروج روحانی و مقام قدس اصحاب قلوب عرفانی بار ده و حجاب های انانیت ظلمانی و انیت نورانی را از چشم بصیرت ما برافكن تا به معراج حقیقی نماز اهل نیاز واصل گردیم.

- یاد دارم كه شبی در كاروان همه شب رفته بودم و سحر در كنار بیشه ای خفته. شوریده ای كه در آن سفر همراه ما بود، نعره ای برآورد و راه بیابان گرفت و یك نفس آرام نیافت. چون روز شد، گفتمش آنچه حالت بود.

گفت: بلبلان را دیدم كه به نالش درآمده بودند از درخت و كبكان از كوه، و غوكان در آب و بهایم از بیشه؛ اندیشه كردم كه مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته. 

"برگرفته از احادیث و سخنان گرانبهای بزرگان دین "دنیای نیاز به نـماز" "تاریخ : دوشنبه 17 خرداد 1395 | 11:46 ق.ظ | نویسنده : nc | نظرات


  • paper | خرید بک لینک رایگان | فروش رپورتاژ آگهی
  • خرید backlink | فروش رپورتاژ